Hoofdsponsor:
Overige sponsoren:
Lotto Deloitte Ricoh Titleist FJ Monterei
WEDSTRIJDEN VAN DE NGF - SEIZOEN 2008
April Uitslag
28-04-2008 1e ronde Voorjaarswedstrijd Heren JA
28-04-2008 1e ronde Voorjaarswedstrijd Dames JA
29-04-2008 2e ronde Voorjaarswedstrijd Dames JA
29-04-2008 2e ronde Voorjaarswedstrijd Heren JA
Mei Uitslag
01-05-2008 1e Van Lanschot Jeugdtour JA
01-05-2008 1e Future Jeugdtour JA
03-05-2008 1e Challenge Jeugdtour JA
03-05-2008 1e Junior Jeugdtour JA
03-05-2008 Opening Mini Tour (Rosmalen) JA
03-05-2008 Opening Mini Tour Plus JA
03-05-2008 Opening Mini Tour (Purmerend) JA
03-05-2008 1e Freshman Jeugdtour JA
05-05-2008 Openingswedstrijd Dames Senioren JA
05-05-2008 Openingswedstrijd Heren Senioren JA
10-05-2008 1e ronde NK Strokeplay Jongens JA
10-05-2008 1e ronde NK Strokeplay Meisjes JA
11-05-2008 2e ronde NK Strokeplay Meisjes JA
11-05-2008 2e ronde NK Strokeplay Jongens JA
12-05-2008 3e ronde NK Strokeplay Jongens JA
12-05-2008 3e ronde NK Strokeplay Meisjes JA
12-05-2008 4e ronde NK Strokeplay Jongens JA
12-05-2008 4e ronde NK Strokeplay Meisjes JA
17-05-2008 2e Mini Tour Plus JA
17-05-2008 2e Mini Tour (Vijf Margen) JA
17-05-2008 2e Mini Tour ('t Zelle) JA
29-05-2008 1e ronde Ricoh Nationaal Open Heren JA
29-05-2008 1e ronde Kwalificatiewedstrijd Dames JA
29-05-2008 Heren Senioren FourBall BetterBall NEE
30-05-2008 2e ronde Ricoh Nationaal Open Heren JA
30-05-2008 2e ronde Kwalificatiewedstrijd Dames JA
31-05-2008 3e ronde Ricoh Nationaal Open Heren JA
31-05-2008 2e Freshman Jeugdtour JA
31-05-2008 3e ronde Kwalificatiewedstrijd Dames JA
31-05-2008 2e Junior Jeugdtour JA
31-05-2008 3e Mini Tour (Weesp) JA
31-05-2008 3e Mini Tour (Best) JA
31-05-2008 2e Challenge Jeugdtour JA
Juni Uitslag
01-06-2008 4e ronde Ricoh Nationaal Open Heren JA
01-06-2008 4e ronde Kwalificatiewedstrijd Dames JA
01-06-2008 3e Mini Tour Plus JA
06-06-2008 1e ronde Int. Senioren Strokeplay Dames JA
06-06-2008 1e ronde Int. Senioren Strokeplay Heren JA
07-06-2008 2e ronde Int. Senioren Strokeplay Heren JA
07-06-2008 2e ronde Int. Senioren Strokeplay Dames JA
08-06-2008 2e Future Jeugdtour JA
08-06-2008 3e ronde Int. Senioren Strokeplay Dames JA
08-06-2008 3e ronde Int. Senioren Strokeplay Heren JA
08-06-2008 2e Van Lanschot Jeugdtour JA
14-06-2008 3e Challenge Jeugdtour JA
14-06-2008 3e Junior Jeugdtour JA
14-06-2008 4e Mini Tour (Spandersbosch) JA
14-06-2008 4e Mini Tour (Olympus) JA
14-06-2008 4e Mini Tour Plus JA
14-06-2008 3e Freshman Jeugdtour JA
18-06-2008 1e ronde Seniorenwedstrijd Dames JA
18-06-2008 1e ronde Seniorenwedstrijd Heren JA
19-06-2008 2e ronde Seniorenwedstrijd Dames JA
19-06-2008 2e ronde Seniorenwedstrijd Heren JA
22-06-2008 3e Van Lanschot Jeugdtour JA
22-06-2008 5e Mini Tour Plus JA
22-06-2008 5e Mini Tour (Texelse) JA
22-06-2008 5e Mini Tour (Prinses Wilhelmina) JA
22-06-2008 3e Future Jeugdtour JA
25-06-2008 Kwalificatie Nationaal Open Matchplay Heren NEE
28-06-2008 4e Future Jeugdtour JA
28-06-2008 4e Van Lanschot Jeugdtour JA
Juli Uitslag
20-07-2008 5e Van Lanschot Jeugdtour JA
20-07-2008 4e Freshman Jeugdtour JA
20-07-2008 4e Junior Jeugdtour JA
20-07-2008 6e Mini Tour Plus JA
20-07-2008 6e Mini Tour (Nieuwegeinse) JA
20-07-2008 6e Mini Tour (Drentsche) JA
20-07-2008 5e Future Jeugdtour JA
20-07-2008 4e Challenge Jeugdtour JA
29-07-2008 NK Senioren Matchplay Heren JA
29-07-2008 NK Senioren Matchplay Dames JA
Augustus Uitslag
01-08-2008 1e ronde Zomerwedstrijd Dames JA
01-08-2008 1e ronde Zomerwedstrijd Heren JA
02-08-2008 2e ronde Zomerwedstrijd Dames JA
02-08-2008 2e ronde Zomerwedstrijd Heren JA
03-08-2008 3e ronde Zomerwedstrijd Dames JA
03-08-2008 3e ronde Zomerwedstrijd Heren JA
08-08-2008 1e ronde NK Strokeplay Heren JA
08-08-2008 1e ronde NK Strokeplay Dames JA
09-08-2008 2e ronde NK Strokeplay Dames JA
09-08-2008 2e ronde NK Strokeplay Heren JA
10-08-2008 3e ronde NK Strokeplay Dames JA
10-08-2008 3e ronde NK Strokeplay Heren JA
10-08-2008 4e ronde NK Strokeplay Dames JA
10-08-2008 4e ronde NK Strokeplay Heren JA
15-08-2008 1e ronde Ricoh Nationaal Open Dames JA
15-08-2008 2e ronde Ricoh Nationaal Open Dames JA
16-08-2008 3e ronde Ricoh Nationaal Open Dames JA
23-08-2008 5e Challenge Jeugdtour JA
23-08-2008 7e Mini Tour (Mop Ons Buiten) JA
23-08-2008 5e Junior Jeugdtour JA
23-08-2008 7e Mini Tour Plus JA
23-08-2008 7e Mini Tour (Swifterbant) JA
23-08-2008 5e Freshman Jeugdtour JA
24-08-2008 1e ronde NK Strokeplay t/m 15 jaar Jongens JA
24-08-2008 8e Mini Tour (Schaerweijde) JA
24-08-2008 1e ronde NK Strokeplay t/m 15 jaar Meisjes JA
24-08-2008 2e ronde NK Strokeplay t/m 15 jaar Jongens JA
24-08-2008 2e ronde NK Strokeplay t/m 15 jaar Meisjes JA
30-08-2008 6e Van Lanschot Jeugdtour JA
30-08-2008 6e Freshman Jeugdtour JA
30-08-2008 8e Mini Tour (Van Rijckevorsel) JA
30-08-2008 6e Junior Jeugdtour JA
30-08-2008 8e Mini Tour Plus JA
30-08-2008 6e Challenge Jeugdtour JA
30-08-2008 7e Van Lanschot Jeugdtour JA
September Uitslag
05-09-2008 NK Matchplay Heren JA
05-09-2008 NK Matchplay Dames JA
10-09-2008 1e ronde NK Senioren Mixed Foursome JA
11-09-2008 2e ronde NK Senioren Mixed Foursome JA
13-09-2008 1e ronde Finale Van Lanschot Jeugdtour JA
13-09-2008 1e ronde Finale Future Jeugdtour JA
13-09-2008 9e Mini Tour (Scherpenbergh) JA
13-09-2008 9e Mini Tour Plus JA
13-09-2008 9e Mini Tour (Sonderland) JA
13-09-2008 2e ronde Finale Van Lanschot Jeugdtour JA
13-09-2008 2e ronde Finale Future Jeugdtour JA
14-09-2008 1e ronde Finale Challenge Jeugdtour JA
14-09-2008 1e ronde Finale Freshman Jeugdtour JA
14-09-2008 3e ronde Finale Van Lanschot Jeugdtour JA
14-09-2008 3e ronde Finale Future Jeugdtour JA
14-09-2008 2e ronde Finale Challenge Jeugdtour JA
14-09-2008 2e ronde Finale Freshman Jeugdtour JA
14-09-2008 4e ronde Finale Van Lanschot Jeugdtour JA
14-09-2008 4e ronde Finale Future Jeugdtour JA
20-09-2008 NK Matchplay Meisjes JA
20-09-2008 10e Mini Tour (Doornse) JA
20-09-2008 10e Mini Tour (Delfland) JA
20-09-2008 10e Mini Tour Plus JA
20-09-2008 NK Matchplay Jongens JA
27-09-2008 1e ronde NK Foursome Heren JA
27-09-2008 Finale 1e ronde Junior Jeugdtour JA
27-09-2008 Finale 1e ronde Mini Tour Plus JA
27-09-2008 1e ronde NK Foursome Dames JA
27-09-2008 Finale Mini Tour JA
27-09-2008 2e ronde NK Foursome Heren JA
27-09-2008 2e ronde NK Foursome Dames JA
27-09-2008 Finale 2e ronde Mini Tour Plus JA
27-09-2008 Finale 2e ronde Junior Jeugdtour JA
28-09-2008 1e ronde NK Strokeplay t/m 18 jaar Meisjes JA
28-09-2008 1e ronde NK Strokeplay t/m 18 jaar Jongens JA
28-09-2008 2e ronde NK Strokeplay t/m 18 jaar Meisjes JA
28-09-2008 2e ronde NK Strokeplay t/m 18 jaar Jongens JA
Oktober Uitslag
05-10-2008 Mevr. Swanebeker NEE
05-10-2008 Mevr. Swanebeker Fun Factory NEE
06-10-2008 Slotwedstrijd Dames Senioren NEE
06-10-2008 Slotwedstrijd Heren Senioren NEE